Romanistik
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Colocviul „Româna în contextul migraţiei”

Colocviul „Româna în contextul migraţiei”

Ludwig Maximilians-Universität München
Institut für Romanische Philologie

Colocviul se va desfăşura online (via Zoom).

Începere: 17 iulie 2020
Închidere: 18 iulie 2020

Peste 25 % dintre vorbitorii cu româna ca L1 trăiesc astăzi - ca urmare a emigrării - în afara graniţelor României şi ale Moldovei. La aceştia se adaugă numeroşii reprezentanţi ai generaţiei a doua. Principalele ţări în care s-au stabilit imigranţii români sunt, în Europa, Italia, Germania, Marea Britanie, Spania, Portugalia şi Franţa, iar, în afara Europei, Statele Unite ale Americii, Canada şi Argentina. Din această situaţie rezultă diferite constelaţii de contact lingvistic, atât intraromanic, cât şi cu limbi diferite din punct de vedere tipologic şi genetic. Ele deschid
multiple perspective de cercetare pentru Lingvistica de sistem, pentru Lingvistica varietăţilor, pentru Sociolingvistică şi pentru Lingvistica de tip cognitiv. Scopul colocviului nostru este să oferim cercetătorilor preocupaţi de teme legate de migraţia românească şi de efectele ei asupra limbii române un forum pentru schimb de idei şi pentru prezentarea proiectelor lor.

Limbile colocviului:
germana, engleza, franceza, italiana şi spaniola.

Durata fiecărei comunicări:
30 de minute + 10-15 minute discuţii

Organizare:
Aurelia Merlan (aurelia.merlan@romanistik.uni-muenchen.de)

Vă rugăm să vă înscrieţi la colocviu prin e-mail. Pentru a putea participa, prin intermediul unei invitaţii trimise prin e-mail, la o sesiune Zoom, trebuie să daţi un click pe link-ul din e-mail-ul dumneavoastră.

Program (PDF, 405 KB)


Servicebereich